پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و مبارزه با مواد مخدر انجام گرفت
به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و مبارزه با مواد مخدر انجام گرفت
به گزارش روابط عمومی مرکز شماره 9 شهرستان ایجرود با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان یک دوره کارگاه آموزشی جهت آشنایی کارآموزان با مواد مخدر و پیامد...
به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و مبارزه با مواد مخدر انجام گرفت
برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان ایجرود
برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان ایجرود
جلسه شورای مهارت شهرستان راس ساعت 10 صبح سی ویکم خرداد ماه در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان به ریاست آقای حیدری نماینده محترم فرماندار و...
برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان ایجرود
هم زمان با هفته معرفي مشاغل؛
هم زمان با هفته معرفي مشاغل؛
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هم زمان با هفته مشاغل، بازديد همگاني از بيش از 600 مركز آموزش فني و حرفه اي دولتي را از يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه سال...
هم زمان با هفته معرفي مشاغل؛
دی ان ان