پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
با همکاری شرکت میهن یدک گرمسار انجام گرفت

با همکاری شرکت میهن یدک گرمسار انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایجرود. ابوالفضل جمشیدی از برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی با همکاری شرکت میهن یدک گرمسار برای...
با همکاری شرکت میهن یدک گرمسار انجام گرفت
مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97 تمدید گردید

مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97 تمدید گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل روابط عمومی ،عباس سلطانی رئیس امور عمومی و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان در خصوص تمید جذب سرباز مربی...
مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97 تمدید گردید
برگزاری نمایشگاه توانمدیهای کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان

برگزاری نمایشگاه توانمدیهای کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایجرود نمایشگاهی از توانمدیها ی کارآموزان جهت بازدید عموم برگزار شد . دراین نمایشگاه که با حضور...
برگزاری نمایشگاه توانمدیهای کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان
دی ان ان