پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

پیام نوروز مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
معرفي كامل رشته هاي مهارتي به مخاطبین و متقاضیان دوره‌های آموزشی

معرفي كامل رشته هاي مهارتي به مخاطبین و متقاضیان دوره‌های آموزشی

معرفي كامل رشته هاي مهارتي به مخاطبین و متقاضیان دوره‌های آموزشی
پیام تبریک مدیر کل محترم استان به مناسبت ولاد حضرت زینب وروز پرستا

پیام تبریک مدیر کل محترم استان به مناسبت ولاد حضرت زینب وروز پرستا

پیام تبریک مدیر کل محترم استان به مناسبت ولاد حضرت زینب وروز پرستا
آزمون هماهنگ هفتم سال 1397

آزمون هماهنگ هفتم سال 1397

آزمون هماهنگ هفتم سال 1397
دی ان ان